Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, Πινδάρου 4, 2480 Τσέρι, Λευκωσία +357 24 400 546

Services 4 Columns

Οδηγίες Διαχείρησης ΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ Τοποθετήστε τα ΕΑΑΜ στους κίτρινους περιέκτες που προορίζονται για αποστείρωση ενώ, τα ΜΕΑ στους κόκκινους περιέκτες που προορίζονται για αποτέφρωση. Σιγουρευτείτε ότι οι περιέκτες των ΕΙΑ φέρουν τη σήμανση «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» καθώς και το σήμα του «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ». Σε περίπτωση που έχετε στην κατοχή σας τοξικά απόβλητα, συμβουλευτείτε το Μ5ϋ5 του αποβλήτου σας […]

Διαχείριση αποβλήτων

Η Κύπρος ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, προσαρμόζει την εθνική της νομοθεσία στην αντίστοιχη Ενωσιακή και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική στη διαχείριση όλων των αποβλήτων, μέρος των οποίων αποτελούν τα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ). Από το 2011 η χώρα μας έχει θεσπίσει εξειδικευμένη νομοθεσία με στόχο τη ρύθμιση της διαχείρισης των ΑΥΜ. Έτσι έχουν καθοριστεί […]

Κατηγορίες αποβλήτων

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες: Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) Ιστοί και όργανα ανθρώπινου σώματος Όλα τα απόβλητα που προέρχονται από περιβάλλοντα στα οποία υφίσταται κίνδυνος βιολογικής μετάδοσης δια μέσω του αέρος, καθώς και από περιβάλλοντα […]

Ποιούς αφορά η νομοθεσία

Οδοντιατρεία Μικροβιολογικά εργαστήρια Κτηνιατρικές κλινικές Κέντρα αιμοδοσίας Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια Εργαστήρια δερματοστιξίας Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια Δημοτικά ιατρεία Κέντρα υγείας Ιδιωτικά θεραπευτήρια Δημόσια θεραπευτήρια Μονάδες Παροχής υπηρεσιών Υγείας

Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΥΑΜ)

Τα απόβλητα που παράγονται κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων της φροντίδας υγείας και έχουν έναν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόκλησης λοίμωξης και κάκωσης από οποιοδήποτε άλλο τύπο αποβλήτων. Η σωστή διακίνηση, ο χειρισμός και η απόρριψη των βιοϊατρικών αποβλήτων είναι σημαντικά στοιχεία ενός προγράμματος ελέγχου των λοιμώξεων μιας μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας. Η σωστή διαδικασία θα βοηθήσει […]

Back to top