Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, Πινδάρου 4, 2480 Τσέρι, Λευκωσία +357 24 400 546

Ποιούς αφορά η νομοθεσία

  • Οδοντιατρεία
  • Μικροβιολογικά εργαστήρια
  • Κτηνιατρικές κλινικές
  • Κέντρα αιμοδοσίας
  • Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια
  • Εργαστήρια δερματοστιξίας
  • Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια
  • Δημοτικά ιατρεία Κέντρα υγείας
  • Ιδιωτικά θεραπευτήρια Δημόσια θεραπευτήρια
  • Μονάδες Παροχής υπηρεσιών Υγείας
Back to top