Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, Πινδάρου 4, 2480 Τσέρι, Λευκωσία +357 24 400 546

Οδηγίες Διαχείρησης ΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

 • Τοποθετήστε τα ΕΑΑΜ στους κίτρινους περιέκτες που προορίζονται για αποστείρωση ενώ, τα ΜΕΑ στους κόκκινους περιέκτες που προορίζονται για αποτέφρωση.
 • Σιγουρευτείτε ότι οι περιέκτες των ΕΙΑ φέρουν τη σήμανση «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» καθώς και το σήμα του «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ».
 • Σε περίπτωση που έχετε στην κατοχή σας τοξικά απόβλητα, συμβουλευτείτε το Μ5ϋ5 του αποβλήτου σας για τον ενδεδειγμένο τρόπο χειρισμού του αλλιώς καλέστε μας να σας βοηθήσουμε.
 • Τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα, τοποθετούνται σε άκαμπτα ανθεκτικά, αδιάτρητα δοχεία μιας χρήσεως
 • Τοποθετήστε τους κάδους συλλογής κοντά στα σημεία που παράγονται τα ΕΙΑ.
 • Κρατάτε τους κάδους πάντα κλειστούς.
 • Ποτέ μην γεμίζετε τους περιέκτες πάνω από τα 3Λ του όγκου τους.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ Υ.Μ.

 • Όταν ο περιέκτης γεμίσει, κλείστε την σακούλα με το ειδικό πλαστικό τσέρκι που σας έχει δοθεί και τοποθετήστε καλά τα καπάκι στην θέση του. Σημειώστε πάνω στον κάδο, την Ημ/νία, την Υ.Μ..
 • Μην μεταγγίζετε το περιεχόμενο ενός κάδου σε άλλον, κίνδυνος μόλυνσης.
 • Μην επιχειρήσετε να κάνετε διαλογή σε κάδο που έχουν ανακατευτεί ΕΙΑ και αστικά απόβλητα, διαχειριστείτε τα όλα ως επικίνδυνα.
 • Αν χρησιμοποιείτε καρότσι για την μεταφορά των κάδων, μην το φορτώνετε υπερβολικά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα πτώσης και διασκορπισμού των ΕΙΑ.
 • Μην χρησιμοποιείτε τα καρότσια αυτά, παρά μόνο για την μεταφορά των ΕΙΑ.
 • Πλύνετε και απολυμάνετε το καρότσι μεταφοράς μετά από κάθε χρήση.
 • Μην χρησιμοποιείτε το ασανσέρ για την μεταφορά των ΕΙΑ ταυτόχρονα με την μεταφορά «καθαρών» όπως τροφίμων, ιματισμού κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 • Αποθηκεύστε προσωρινά τα ΕΙΑ μέχρι την αποκομιδή τους από την MEDWASTE σε ψυχόμενο χώρο . Η συχνότητα αποκομιδής δύναται να γίνεται μηνιαία, ή ανάλογα με τη συμφωνία του πελάτη με την MEDWASTE.
 • Μην αφήνετε τα ΕΙΑ εκτεθειμένα για πολύ ώρα, ούτε σε ακάλυπτο χώρο, γιατί υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς των μολυσματικών παραγόντων μέσω εντόμων, τρωκτικών και οικόσιτων ζώων ή ακόμα και της επιμόλυνσης και του τραυματισμού άλλων ανθρώπων.
 • Παρακολουθείτε το ψυγείο αποθήκευσης των ΕΙΑ σε τακτική βάση και καταγράφετε τις θερμοκρασίες του σε κατάλληλο Έντυπο τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα.
 • Καθαρίστε και απολυμάνετε το ψυγείο προσωρινής αποθήκευσης των ΕΙΑ κάθε φορά που αδειά.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Τηρείτε αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και φοράτε τα ενδεδειγμένα ΜΑΠ κατά τον χειρισμό των ΕΙΑ. Επιβάλλεται να φοράτε φόρμα εργασίας, κλειστά υποδήματα με χοντρή αντιολισθητική σόλα, χοντρά γάντια, και μάσκα προστασίας της αναπνοής. Ενδείκνυται, ανάλογα και με τον όγκο των ΕΙΑ να χρησιμοποιείτε ολόσωμη πλαστική ποδιά και γυαλιά προστασίας οφθαλμών.
 • Μην ξεχνάτε, όταν τελειώσετε την εργασία σας με τα ΕΙΑ να πλένετε σχολαστικά τα χέρια σας με ζεστό νερό και σαπούνι, σε ποδοκίνητο νιπτήρα και αφού τα στεγνώσετε να τα απολυμαίνετε με κατάλληλη αντισηπτική κρέμα χεριών.
 • Σιγουρευτείτε ότι είστε καλυμμένοι απέναντι στον ιό της Ηπατίτιδας Β και του Τετάνου.
 • Καταστρώστε ένα απλό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και εκπαιδεύστε όλους τους εμπλεκόμενους.
Back to top