Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, Πινδάρου 4, 2480 Τσέρι, Λευκωσία +357 24 400 546

Κατηγορίες αποβλήτων

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

 1. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)
 2. Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)
 3. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ)

Ιστοί και όργανα ανθρώπινου σώματος

Όλα τα απόβλητα που προέρχονται από περιβάλλοντα στα οποία υφίσταται κίνδυνος βιολογικής μετάδοσης δια μέσω του αέρος, καθώς και από περιβάλλοντα απομόνωσης, στα οποία βρίσκονται ασθενείς πάσχοντες από μεταδοτικό νόσημα και τα οποία έχουν μολυνθεί από: αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα σε ποσότητα τέτοια, ώστε αυτό να είναι ορατό στα κόπρανα και στα ούρα (στην περίπτωση συγκεκριμένου ασθενούς στον οποίο έχει αναγνωριστεί κλινικά από τον θεράποντα ιατρό μία νόσος που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα απεκκρίματα) σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό υγρό, πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό ή αμνιακό υγρό ιστοί, όργανα, σώμα νεκρών ζώων ή μέρη σώματος ζώων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέρια
 • εργαλεία για κολποσκόπηση και τεστ-ΠΑΠ
  οφθαλμικές ράβδοι μη αποστειρωμένες
 • οφθαλμικές ράβδοι από TNT
  σωλήνες παροχετεύσεων και διασωληνώσεων
  κυκλώματα για εξωσωματική κυκλοφορία, λεκανίτσες μιας χρήσεως για τη λήψη υλικού βιοψίας ενδομητρίου
  καθετήρες (κύστης, φλεβών, αρτηριών, για πλευριτικές παροχετεύσεις κ.λπ.), συνδέσεις
 • σετ μετάγγισης
 • μολυσμένα εργαλεία από ενδοφλέβια χορήγηση ορού
  φίλτρα διύλισης
 • γάντια μίας χρήσεως
  υλικό μίας χρήσεως: σταγονόμετρα, δοκιμαστικοί σωλήνες, προστατευτικός ρουχισμός και μάσκες, γυαλιά, πανιά, σεντόνια, μπότες, γαλότσες κ.ά.
 •  ιατρικά υλικά (γάζες, ταμπόν, επίδεσμοι, τσιρότα, σωληνοειδή ράμματα)
 • σακούλες (για μεταγγίσεις, για ούρα, για παρεντερική διατροφή)
 • σετ για εγχύσεις
 • ορθοσκόπια και γαστροσκόπια
  σωλήνες μύτης για βρογχοαναρρόφηση, για οξυγονοθεραπεία κλπ
  ψήκτρες, καθετήρες για κυτταρολογική λήψη
 •  ρινοσκόπια μίας χρήσεως
  μητροσκόπια
 • δόντια και μέρη σώματος μικρού μεγέθους μη αναγνωρίσιμα
 • μικρές κλίνες για πειραματόζωα
 • κενά δοχεία εμβολίων ζωντανού αντιγόνου
 • υπολείμματα φαγητού από το δίσκο του ασθενούς
  απόβλητα που προέρχονται από κτηνιατρικές δραστηριότητες και:
  *έχουν μολυνθεί από παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα παράγοντες, όπως σύριγγες και βελόνες.
  *έχουν έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε βιολογικό υγρό που εκκρίνεται ή απεκκρίνεται και για τα οποία υγρά έχει διαπιστωθεί κλινικά, από τον υπεύθυνο κτηνίατρο, κίνδυνος μετάδοσης νόσου, όπως αίμα, κόπρανα ούρα. σώμα νεκρών ζώων ή μέρη σώματος ζώων, ιστοί ή όργανα ζώων.

ΜΕΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΜΕΑ)
Απόβλητα από ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών – βιοχημικών εξετάσεων:

Πλάκες, τριβλία καλλιέργειας και άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στη μικροβιολογία και που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες.
Ανατομικά απόβλητα, από παθολογοανατομικά εργαστήρια: Ιστοί, όργανα και μέρη σώματος μη αναγνωρίσιμα, πειραματόζωα.

Απόβλητα, από παθολογικά και άλλα τμήματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες:

Χρησιμοποιημένες συσκευασίες ορών με κυτταροστατικά φάρμακα από ασθενείς στους οποίους εφαρμόζεται χημειοθεραπεία.

Απόβλητα που προέρχονται από το πειραματικό χειρουργείο και:

 • Έχουν μολυνθεί από παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα παράγοντες.
 • Έχουν έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε Βιολογικό υγρό όπως αίμα, κόπρανα, ούρα από ασθενή που έχει διαπιστωθεί κλινικά κίνδυνος μετάδοσης νόσου.
 • Βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέρια.
 • Σετ μετάγγισης, ούρων, οξυγονοθεραπείας, εγχύσεων και παρεντερικής διατροφής.
 • Συσκευές ορών.
 • Καθετήρες-συνδέσεις φλεβών, αρτηριών, ουροδόχου κύστης, πλευριτικών παροχετεύσεων, διασωλήνωσης και αναρρόφησης.
 • Κυκλώματα για εξωσωματική κυκλοφορία και φίλτρα διύλισης.
 • Προστατευτικός εξοπλισμός (σκούφοι, μάσκες, γυαλιά, γάντια, ρόμπες, ποδονάρια, γυαλιά).
 • Υλικά μετά από αλλαγή τραύματος (γάζες, ταμπόν, επίδεσμοι, τσιρότα, σωληνοειδή ράμματα).
 • Πανιά, σεντόνια, μπότες, γαλότσες, πουκαμίσες
 • Ψήκτρες και υλικά για κυτταρολογικές εξετάσεις.
 • Εργαλεία για κολποσκόπηση, ορθοσκόπηση, γαστροσκόπηση, μητροσκόπηση και test pap (τεστ-Παπανικολάου).
 • Ρινοσκόπια και σωλήνες μύτης για βρογχοαναρρόφηση.
 • Οφθαλμικές ράβδοι από ΤΝΤ και μη αποστειρωμένες.
 • Υλικό μίας χρήσεως (σταγονόμετρα, δοκιμαστικοί σωλήνες, λεκανίτσες για τη λήψη υλικού βιοψίας ενδομητρίου).
 • Κενά δοχεία εμβολίων ζωντανού αντιγόνου.
 • Υπολείμματα φαγητών.
 • Δόντια και μέρη σώματος μικρού μεγέθους μη αναγνωρίσιμα.
 • Μικρές κλίνες για πειραματόζωα.

ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΕΑ)
Αυτά που περιέχουν υδράργυρο, βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες οργανικές ενώσεις, κ.λπ..
Εξαντλημένα προσροφητικά υλικά, φίλτρα, έλαια εκροής από αντλίες κενού, μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο.
Υλικά που εμπεριέχουν επικίνδυνες τοξικές ουσίες

 • Πλάκες, τριβλία καλλιέργειας και άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στη μικροβιολογία, έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες και περιέχουν κάποιο χημικό αντιδραστήριο ή διαλύτη.
 • Χρησιμοποιημένες συσκευασίες ορών με κυτταροστατικά φάρμακα από ασθενείς στους οποίους εφαρμόζεται χημειοθεραπεία.
 • Απόβλητα που περιέχουν Υδράργυρο (αμάλγαμα οδοντιατρικής) άλλα βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες οργανικές ενώσεις.
 • Εξαντλημένα προσροφητικά υλικά, φίλτρα, έλαια εκροής από αντλίες κενού, μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο, χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη, μεθανόλη, οξέα όπως υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωμικό και αλκάλεα όπως υδροξείδιο του νατρίου διάλυμα αμμωνίας κ.λ.π.

Φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες

 • Ληγμένα φάρμακα ή φάρμακα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπεριλαμβανομένων των κυτταροτοξικών και των κυτταροστατικών φαρμακευτικών ουσιών.
Back to top