Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, Πινδάρου 4, 2480 Τσέρι, Λευκωσία +357 24 400 546

Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΥΑΜ)

Τα απόβλητα που παράγονται κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων της φροντίδας υγείας και έχουν έναν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόκλησης λοίμωξης και κάκωσης από οποιοδήποτε άλλο τύπο αποβλήτων. Η σωστή διακίνηση, ο χειρισμός και η απόρριψη των βιοϊατρικών αποβλήτων είναι σημαντικά στοιχεία ενός προγράμματος ελέγχου των λοιμώξεων μιας μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας. Η σωστή διαδικασία θα βοηθήσει στην προστασία των εργαζομένων, των ασθενών και της τοπικής κοινωνίας. Εφόσον ο στόχος της διαχείρισης των βιοϊατρικών αποβλήτων είναι η πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών από τα παράγωγά τους, η ασφαλής και αποτελεσματική διαχείριση δεν είναι μόνο μια νομική υποχρέωση αλλά και κοινωνική ευθύνη.

Μολυσματικά απόβλητα
Απόβλητα στα οποία υπάρχει υπόνοια ότι περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως καλλιέργειες από το εργαστήριο, απόβλητα από δωμάτια απομόνωσης, απόβλητα από χειρουργεία, άλλα απόβλητα, όπως γάντια, χειροπετσέτες, φίλτρα κ.α. υλικά που έχουν έλθει σε επαφή με ασθενείς που πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα και κάνουν αιμοδιάλυση.

Παθολογικά απόβλητα
Ανθρώπινοι ιστοί & μέρη σώματος, αλλά & υγρά όπως αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά.

Φαρμακευτικά απόβλητα
Ληγμένα φάρμακα ή φάρμακα που δεν χρειάζονται πλέον, δοχεία ή άλλη συσκευασία που έχει έλθει σε επαφή με φάρμακα.

Χημικά απόβλητα
Απόβλητα που περιέχουν χημικές ουσίες όπως χημικά αντιδραστήρια, υγρά εμφάνισης φίλμ, απολυμαντικά, διαλύτες

Back to top