Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, Πινδάρου 4, 2480 Τσέρι, Λευκωσία +357 24 400 546

Projects 4 Columns

Η διαδικασία σε απλά Βήματα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ Τοποθετήστε τα ΕΑΑΜ στους κίτρινους περιέκτες που προορίζονται για αποστείρωση ενώ, τα ΜΕΑ στους κόκκινους περιέκτες που προορίζονται για αποτέφρωση. Σιγουρευτείτε ότι οι περιέκτες των ΕΙΑ φέρουν τη σήμανση «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» καθώς και το σήμα του «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ». Σε περίπτωση που έχετε στην κατοχή σας τοξικά απόβλητα, συμβουλευτείτε το Μ5ϋ5 του αποβλήτου σας […]

Περισσότερα

Γιατί μια υγειονομική μονάδα να επιλέξει τη MEDWASTE;

Προσφέρει μία αξιόπιστη λύση για τα μολυσματικά ιατρικά απόβλητα που παράγει και τα οποία αποτελούν εστίες ρύπανσης για το περιβάλλον. Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της, στο θέμα διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων σε πολύ προσιτές τιμές. Τηρεί όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων. Δεσμεύεται […]

Περισσότερα
Back to top