Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, Πινδάρου 4, 2480 Τσέρι, Λευκωσία +357 24 400 546

Γιατί μια υγειονομική μονάδα να επιλέξει τη MEDWASTE;

  • Προσφέρει μία αξιόπιστη λύση για τα μολυσματικά ιατρικά απόβλητα που παράγει και τα οποία αποτελούν εστίες ρύπανσης για το περιβάλλον.
  • Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της, στο θέμα διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων σε πολύ προσιτές τιμές.
  • Τηρεί όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων.
  • Δεσμεύεται να τηρεί απόλυτα τα χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
  • Έχει εξειδικευμένο προσωπικό και τα κατάλληλα μέσα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις όποιες ανάγκες των πελατών της.
  • Διαθέτει την ευελιξία προσαρμογής αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν σε κάθε Υγειονομική Μονάδα.
  • Της προσφέρει το έναυσμα στο διαφυλάξει την Δημόσια Υγεία.
  • Γιατί η MEDWASTE διαθέτει Περιβαλλοντολογική Ευαισθησία.
Back to top