Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, Πινδάρου 4, 2480 Τσέρι, Λευκωσία +357 24 400 546

Προφίλ

Για την MEDWASTE κάθε ενέργεια και δράση που αναλαμβάνουμε ως επιχείρηση υπαγορεύεται από το ανεπτυγμένο αίσθημα καθήκοντος και κοινωνικής ευθύνης που μας διακρίνει, από την κοινωνική ευαισθησία που διαθέτουμε, αλλά και το δικαίωμα στη διαφύλαξη και προαγωγή της ατομικής μας υγείας. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τον κίνδυνο που διατρέχουμε όλοι ανεξαιρέτως και μάλιστα καθημερινά από την μη ορθολογική διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. Κάποιοι σίγουρα κινδυνεύουν περισσότερο από άλλους, καθώς η εργασία τους ή οι ανάγκες τους τούς φέρνουν πλησιέστερα σε αυτά, όπως οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και στις υπηρεσίες υποστήριξης αυτών, οι ασθενείς και επισκέπτες των νοσοκομείων, οι εμπλεκόμενοι στην αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, οι εργαζόμενοι στους ΧΥΤΑ, οι κάτοικοι πλησίον των υγειονομικών μονάδων κ.α..
Από την άλλη, όλοι κινδυνεύουμε λιγότερο ή περισσότερο, καθώς είναι δυνατό να έρθουμε σε έμμεση επαφή με τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα είτε μέσω των ζώων των οποίων τα απορρίμματα αποτελούν χώρους εύρεσης τροφής, είτε μέσω των απορριμματοφόρων , τα οποία διασχίζουν όλες τις αστικές περιοχές, αποτελώντας κινητή εστία μόλυνσης καθώς, εν αγνοία των εργαζομένων στην καθαριότητα, είναι δυνατόν να μεταφέρουν Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αναμεμιγμένα με τα αστικά απορρίμματα.
Στη MEDWASTE, κάθε δράση που αναλαμβάνουμε κινείται μέσα στα ως άνω πλαίσια και πάντα με γνώμονα τις επιταγές της κοινωνικής και ηθικής ευθύνης για την επίτευξη ενός υγιούς μέλλοντος για όλους. Αυτοσκοπό μας θέτουμε την πιστή εφαρμογή των ορθότερων, βέλτιστων και ενδεδειγμένων περιβαλλοντικά λύσεων και πρακτικών, για τη διαχείριση των επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων, που προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων. Σε αυτό συνίσταται άλλωστε και η ταυτότητα της αποστολής και των υπηρεσιών μας.
Ενόψει της οξύτατης ανάγκης για ένα ασφαλές περιβάλλον, για ένα αναβαθμισμένο βιοτικό επίπεδο και για ένα υγιές μέλλον εν γένει, καθένας μας καλείται να γίνει συμμέτοχος και αρωγός στο έργο που επιτελεί η MEDWASTE, το οποίο συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της σύγχρονης επαγγελματικής δραστηριοποίησης των πελατών μας και ταυτόχρονα εναρμονίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις εκείνες που απορρέουν από την κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα. Η διαφύλαξη και προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί για εμάς αναγκαιότητα και κίνητρο.

Back to top